Storekagedag

Det har været en stor kagedag for kredsen. Pilte-væbnerne har fået lagkage, tumlingene har lavet deres egne lagkager og puslingene har lavet pandekager og småkager – med is.