Forældreaften i FDF K9 Nørrebro

Kære forældre.

FDF K9 Nørrebro vil gerne byde jer forældre og interesserede til en hyggelig aften med spisning onsdag d. 22. oktober 2014 fra 17.00 til 18.30 på Bjelkes Allé 21, 2200 København.

Her vil vi få tid til både, at tale os ind på hinanden og få delt nyttige informationer.

 

Aftenens program:

17.15 Velkomst v. Leif
Præsentation af de(t) nye i FDF K9 Nørrebro

Hjemmeside præsentation
Forældre samarbejde
Praktisk information
– sommerlejre og andre arrangementer.

Fælles spørgsmål

18.00 Spisning og hygge frem til børnene er færdige.

 

Med venlige FDF hilsner.
K9 Nørrebros ledere og kredsledelsen