Forældregeneralforsamlingen

Vi vil gerne takke alle de forældre der var med til forældregeneralforsamlingen, for et godt møde.
Specielt tak til Gitte og Anne for at stille op som forældrereprasentanter.